ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ. ประกาศจัดงาน ศิลปหัตกรรมแห่งชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สพฐ. ประกาศจัดงาน ศิลปหัตกรรมแห่งชาติครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565

ศิลปหัตกรรมแห่งชาติครั้งที่ 70 คือเวทีแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งจัดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2562 หลังจากนั้นได้เกิวิกฤติสถานการณ์ โควิด – 19 ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมออกไป จนกระทั่ง ปีการศึกษา 2565 นี้ สถานการณ์การ การระบาดของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลง สพฐ.จึงได้ประกาศจัดงานศิลปหัตกรมแห่งชาติขึ้น โดยคงรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีล่าสุดที่ได้จัด คือไม่ต้องนำนักเรียนไปแข่งขันระดับประเทศในที่ๆ เดียวอีกต่อไป ให้ถือว่าการร่วมกิจกรรมระดับภาค ให้ได้รางวัลระดับชาติไปเลย ดังรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ได้มีจังหวัดที่จัดงานอยู่ 4 จังหวัดคือ
1. ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2566
3. ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 -27 มกราคม 2566
4. ภาคใต้  จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566

ที่มา : สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button