พนักงานราชการ

กรมบังคับคดี รับเยอะ 107 อัตรา เป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่ต้องผ่านภาค ก

กรมบังคับคดี รับเยอะ 107 อัตรา เป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่ต้องผ่านภาค ก

พนักงานราชการทั่วไป สังกัด กรมบังคับคดี ปี 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนถึง 107 อัตรา โดยแบ่งเป็น กลุ่มงานและ ตำแหน่งดังนี้

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.1 ตำแหน่งนิติกร   จำนวน  38 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและการบัญชี  จำนวน  10 อัตรา
1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์  จำนวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  3 อัตรา

3. กลุ่มงานบริการ
3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 34 อัตรา
3.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี  จำนวน 8 อัตรา
3.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินหมาย  จำนวน 5 อัตรา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

> ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
> คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button