ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ประกาศแล้ว คืนอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ สพท.

ประกาศแล้ว คืนอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ สพท.

คืนอำนาจงานการบริหารงานบุคคลให้ สพท. จาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดดัง ราชกิจจานุเบกษาที่แนบไว้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button