ข่าวการศึกษา

รายชื่อสถานศึกษา ที่เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ปีการศึกษา 2564 จำนวน 232 แห่ง

รายชื่อสถานศึกษา ที่เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ปีการศึกษา 2564 จำนวน 232 แห่ง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อสถานศึกษาที่พัฒนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของสถานศึกษาพอเพียง ให้สามารถเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ปีการศึกษา 2564 จำนวน 232 แห่ง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขอบคุณที่มา : ศธ.360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button