ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ว33/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

ว33/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

ว33/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button