อบรมออนไลน์

สสวท. ชวนครูประถมปลายและมัธยมต้น อบรมออนไลน์กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ป.4 – ม.3

สสวท. ชวนครูประถมปลายและมัธยมต้นอบรมออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

อบรมออนไลน์ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ร่วมอบรมกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Video Conference ระดับประถมศึกษา วันที่ 8 -10 มีนาคม 2566 มัธยมศึกษาวันที่ 19 – 21 เมษายน 2566 รายละเอียดหลักสูตร shorturl.at/iSWY3

ทั้งนี้ต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หรือสอนเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและนำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกรอกใบสมัครผ่าน Google Form พร้อมส่งไฟล์ใบอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนไปที่อีเมล [email protected]

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดูรายละเอียดและสแกนคิวอาร์โค้ดสมัครที่เฟซบุ๊ก
โครงการ Globe Thailand https://www.facebook.com/globethailand2015

สสวท. ชวนครูประถมปลายและมัธยมต้น อบรมออนไลน์กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ป.4 - ม.3

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button