ข่าวชาวบ้าน

เปิดให้เข้าชมฟรี อควาเรียมสัตว์น้ำ10 แห่ง และศูนย์วิจัยสัตว์น้ำจืด 43 แห่ง เป็นของขวัญปีใหม่ 2566

เปิดให้เข้าชมฟรี อควาเรียมสัตว์น้ำ10 แห่ง และศูนย์วิจัยสัตว์น้ำจืด 43 แห่ง เป็นของขวัญปีใหม่ 2566

อควาเรียมสัตว์น้ำ กรมประมง 10 แห่ง และศูนย์วิจัยสัตว์น้ำจืด 43 แห่งทั่วประเทศ ถึง 3 ม.ค.66 นี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 43 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี! ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 นอกจากนี้ ที่ศูนย์วิจัยฯ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ และกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง จำนวน 100 ถุงต่อศูนย์ด้วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หรือ อควาเรียมในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ที่เปิดให้เข้าชมฟรี! มีดังนี้

1.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. 0 3865 3741

2.สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. 0 5661 1309

3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0 7477 5455

4.สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0 7477 5455

5.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5536 9066

6. พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 0 54431 1251

7. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด (อาคารแสดงพันธุ์ปลา) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 0 5627 4503

8. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 1447

9. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3943 3216-8

10. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร. 0 7643 2212-4

ข้อมูล กรมประมง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button