ทุนการศึกษา

สสวท. รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566

สสวท. รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมจำนวน 75 ทุน

สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก ฝ่าย สควค. ผ่านอีเมล [email protected]

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมจำนวน 75 ทุน ครอบคลุม 6 หลักสูตร ดังรายการ (1) – (6) โดยสามารถติดตามประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรได้ดังลิงค์ที่ให้ไว้ตอนท้าย
(1) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม (ประกาศการรับสมัคร)
(2) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (ประกาศการรับสมัคร)
(3) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ประกาศการรับสมัคร)
(4) กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ประกาศการรับสมัคร)
(5) กศ.ม. เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ประกาศการรับสมัคร)
(6) ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม (ประกาศการรับสมัคร)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศการรับสมัครของ สสวท. และประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร รวมถึงสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบสมัครฯ ได้ที่ https://www.ipst.ac.th/unit-psmt ในเมนู “ประกาศเกี่ยวกับทุน สควค.” แล้วนำไปใช้สมัครกับหลักสูตรที่เลือกศึกษา พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นให้ครบถ้วนตามที่ระบุ

สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก ฝ่าย สควค. ผ่านอีเมล [email protected] โดยอาจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ในเมนู “Q&A ทุนระยะที่ 4” และรายละเอียดการรับสมัครได้จากหลักสูตรที่สนใจเลือกศึกษา

สำหรับการสอบคัดเลือกด้วยชุดข้อสอบประเมินความรู้ในวันสอบข้อเขียน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดกรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมตัวสอบ ได้ที่โพสต์นี้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button