หนังสือราชการ

สพฐ. จัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%)

เงินอุดหนุน 30%

สพฐ. จัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%)

เงินอุดหนุน ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%)

สพฐ. จัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) สพฐ. จัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button