ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี 2566 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (70%)

สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี 2566 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (70%)

สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี 2566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (70%)

สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี 2566 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (70%) สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี 2566 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (70%)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รายละเอียด หนังสือแนบ

ที่มา : สนผ.สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button