การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

Test Blueprint ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่3

Test Blueprint ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่3

Test Blueprint ข้อสอบ NT โครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2566 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2566   โครงสร้างแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เพจ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้เผยแพร่ Test Blueprint  NT  ปีการศึกษา 2566 โดยมี 2 วิชา ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โครงสร้างแบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์
โครงสร้างแบบทดสอบด้านภาษาไทย
Test Blueprint ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 Test Blueprint ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button