การเรียนการสอน

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย  ปีการศึกษา 2555 – 2563

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย  ปีการศึกษา 2555 – 2563

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย นี้ เป็นการรวบรวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2563 ไว้เพื่อให้ครูได้นำข้อสอบไปพัฒนาผู้เรียน ถึงแม้ว่าปีการศึกษานี้ 2564 จะให้นักเรียนได้เข้าทดสอบตามความสมัครใจ  

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  คลิกที่นี่
โครงสร้างและเฉลย คลิกที่นี่  

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2556

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  คลิกที่นี่
โครงสร้างและเฉลย คลิกที่นี่  

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  คลิกที่นี่
โครงสร้างและเฉลย คลิกที่นี่

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  คลิกที่นี่
โครงสร้างและเฉลย คลิกที่นี่ 

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  คลิกที่นี่
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  คลิกที่นี่
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ  คลิกที่นี่
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  คลิกที่นี่

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560

โครงสร้างข้อสอบ  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ  คลิกที่นี่
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  คลิกที่ีนี่
แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  คลิกที่นี่
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ  คลิกที่นี่
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  คลิกที่นี่
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา  คลิกที่นี่

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านเหตุผล

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  : ข้อสอบ NT 2561 พร้อมเฉลย  รวมไฟล์ทั้งหมด
ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์ : ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านภาษา/ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านคำนวณ/
ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านเหตุผล
เฉลยข้อสอบ NT 2561 : ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านภาษา/ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านคำนวณ/
ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านเหตุผล

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2562

ข้อสอบ NT 2562 ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ข้อสอบ NT 2562 ด้านความสามารถด้านภาษาไทย
เฉลยข้อสอบ NT 2562 ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์
เฉลยข้อสอบ NT 2562 ด้านความสามารถด้านภาษาไทย

รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2563

-แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์
-แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย
-เฉลยข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ

คลิกที่นี่ : รวมข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555 – 2562

ที่มา : สทศ.สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button