สาระความรู้

สพฐ. แนะแนวทางการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียน

สพฐ. แนะแนวทางการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button