ข่าวการศึกษา

ปปช. ขอให้ สพฐ.ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนคุณภาพ ให้เปิดเป็นวิชาเพิ่มเติม

ปปช. ขอให้ สพฐ.ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนคุณภาพ ให้เปิดเป็นวิชาเพิ่มเติม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

  1. ให้ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกโรงเรียน และ โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา( หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
  2. ให้ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform) เป็นสื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดมีความพร้อม สามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการประสานงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2563 (ตัวอย่าง) โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่มา : สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button