การเรียนการสอน

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2563 (ตัวอย่าง) โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2563 (ตัวอย่าง) โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ของ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เผยแพร่ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นปฐมวัย หลักสูตรการป้องกันการทุจริต ปีการศึกษา2563 เพื่อเป็นวิทยาทานให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไปครับ
แสดงความนับถือ
นายปรินทร์ ศรีษะเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
เป็นไฟล์ PDF สำหรับไฟล์ WORD สามารถติดต่อที่
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000120938477
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2563 (ตัวอย่าง) โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

ดาวน์โหลด : คลิก

Back to top button