สื่อการสอน

ใบงาน (Work Sheet) คณิตศาสตร์ จาก สสวท.

ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ เพราะว่าลิ้งก์ต้นทางจาก สสวท. ได้หายไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถโหลดได้แล้วครับ

 • แบบฝึกทักษะความหมายเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
 • ปริศนาตัวเลข 5
 • ปริศนาตัวเลข 6
 • ปริศนาตัวเลข 7
 • ปริศนาตัวเลข 8
 • ปริศนาตัวเลข 9
 • ตารางบวกมหัศจรรย์1
 • ตารางบวกมหัศจรรย์2
 • ตารางบวกมหัศจรรย์3
 • ตารางลบมหัศจรรย์1
 • ตารางลบมหัศจรรย์2
 • ตารางลบมหัศจรรย์3
 • Math Crossword
 • การบวก-ลบ ชุดที่ 4
 • การบวก-ลบ ชุดที่ 5
 • การบวก-ลบ ชุดที่ 6
 • การบวก-ลบ ชุดที่ 7
 • การบวก-ลบ ชุดที่ 8
 • การบวก-ลบ ชุดที่ 9
 • ปริศนาตัวเลข 2
 • ปริศนาตัวเลข 3
 • ปริศนาตัวเลข 4
 • การบวก-ลบ ชุดที่ 1
 • การบวก-ลบ ชุดที่ 2
 • การบวก-ลบ ชุดที่ 3
 • ปริศนาตัวเลข 1
 • ปริศนาจำนวน
 • MMC Cross
 • เครื่องหมายหายไป
 • วงล้อการหาร
 • สำรวจตรวจสอบ
 • ปริศนารูปเรขาคณิต1
 • ปริศนารูปเรขาคณิต2
 • ดอกไม้ตัวประกอบ1
 • ดอกไม้ตัวประกอบ2
 • สนุกกับตารางบวก1
 • สนุกกับตารางบวก2
 • สนุกกับตารางคุณ1
 • สนุกกับตารางคุณ2
 • บวกกันได้ 6.8 และ 10.2
 • หนอนกับใบไม้ 4
 • หนอนกับใบไม้ 5
 • หนอนกับใบไม้ 6
 • หนอนกับใบไม้ 7
 • สนุกกับการบวกลบเศษส่วน
 • พีระมิดการบวกและการลบจำนวนคละ
 • เครื่องคิดเลขเจ้าปัญหา 1
 • เครื่องคิดเลขเจ้าปัญหา 2
 • เดินทางไปกับจำนวน
 • หนอนกับใบไม้ 1
 • หนอนกับใบไม้ 2
 • หนอนกับใบไม้ 3
 • หกเหลี่ยมมหัศจรรย์
 • หาให้ดีมีรางวัล
 • สังเกตดีๆ นะ
 • ประมาณคำตอบการคูณ
 • ประมาณคำตอบการหาร 

  ที่มา : สสวท.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button