ข่าวการศึกษาข่าวสอบบรรจุครู

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559

วันนี้  1 ก.ค.2559 เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้เผยแพร่หนังสือราชการเรื่อง โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 ตามหนังสือที่ ศธ 0503(5)/ว 839 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียดให้ มหาวิทยาลัยต่างๆ ออกใบรับรองผลการเรียนให้แก่นักศึกษาที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 หรือโครงการคุรุทายาทเดิม โดยจะมีการรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของ สทศ. ตามลิ้งนี้
เว็บไซต์รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 : http://www.niets.or.th/protbyohec
ระยะเวลาที่จะเปิดให้สมัคร : วันที่ 4 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2559
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือนี้ได้ที่ : http://www.mua.go.th/users/bpp/main/download/manpower/teacher2559.pdf

123

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button