ข่าวการศึกษา

ท้องต้องได้เรียน!! ศธ.เล็งอบรม ‘ครู-ผู้บริหาร ร.ร.’ รองรับ กม.ตั้งครรภ์ ห้าม ร.ร.ปฏิเสธเด็ก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ ศธ.ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา จะศึกษาในรายละเอียด มาตราที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะจัดทำหลักสูตรอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผ่านระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือระบบทีอีพีอี ออนไลน์

“ผู้บริหารและครูทุกคนจะต้องรับรู้ว่า ต่อไปหากมีกรณีเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งตาม พ.ร.บ.กำหนดไว้ว่า วัยรุ่นหมายถึงบุคคลอายุ 10-20 ปี ถือเป็นสิทธิของเด็ก โรงเรียนห้ามปฏิเสธการจัดการศึกษาให้เด็กอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญเรื่องเพศศึกษา ซึ่งขณะนี้ยังเป็นข้อถกเถียงถึงความเหมาะสม โดยครูจะต้องให้ความสำคัญในการให้ความรู้มากขึ้น ฉะนั้น จึงต้องอบรมครู และผู้บริหารเองต้องเข้าใจ รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็กกำลังสนใจเรื่องใด จะเข้าไปให้ข้อมูลความรู้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสม” นพ.กำจรกล่าว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button