ข่าวการศึกษา

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ” รับสมัคร 5-20 สิงหาคม 59

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ” โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

กติกาการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ”

ใบสมัครการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง2

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โรงเรียนต่ำงๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถส่งใบสมัครและ ผลงาน (DEMO) มาที่ [email protected] ภำยในวันที่  5-20 สิงหาคม 59 ดูรายละเอียดได้จากลิ้งค์ด้านบนเลยครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button