สาระไอที

แหล่งดาวน์โหลดภาพฟรี

บางครั้งเราอาจจะประสบปัญหากับการนำภาพไปทำผลงาน หรือนำภาพไปโพสต์ลง เว็บไซต์ บางครั้งอาจจะพบว่า มีลิขสิทธิ์ ตอนนี้ ผมขอแนะนำแหล่งดาวน์โหลดภาพฟรี แล้วกัน ลองคลิกกันไปดูครับ

Little Visuals http://littlevisuals.co/

Unsplash http://unsplash.com/

Death to the Stock Photo http://join.deathtothestockphoto.com/

New Old Stock http://nos.twnsnd.co/

Superfamous (requires attribution) http://superfamous.com/

Picjumbo http://picjumbo.com/

The Pattern Library http://thepatternlibrary.com/

Gratisography http://www.gratisography.com/

Getrefe http://getrefe.tumblr.com/

IM Free (requires attribution) http://imcreator.com/free

Jay Mantri http://jaymantri.com/

Public Domain Archive http://publicdomainarchive.com/

Magdeleine http://magdeleine.co/

Foodiesfeed http://foodiesfeed.com

Picography http://picography.co/

Raumrot http://www.raumrot.com/10/

ISO Republic http://isorepublic.com/

Back to top button