ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 569 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เมื่อวันอังคาร ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้เผยแพร่ข้อมูลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

– ตำแหน่งครู จำนวน 43 ราย

– ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ราย

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

– ตำแหน่งครู จำนวน 271 ราย

– ตำหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 39 ราย

– ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 533 ราย

– ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 21 ราย ร

วมทั้งสิ้น 908 ราย

* สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีรายชื่อประกาศเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญในครั้งนี้ จำนวน 182 ราย เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่ง สพฐ. จะแจ้งมติคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกฯ เพื่อให้ สพท./สศศ. ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ครู เชี่ยวชาญ 1-100 [‘ ขนาดไฟล์ 31.84 MB ‘]

2. ครู เชี่ยวชาญ 101-200 [‘ ขนาดไฟล์ 33.71 MB ‘]

3. ครู เชี่ยวชาญ 201-271 [‘ ขนาดไฟล์ 24.62 MB ‘]

4. ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ 1-200 [‘ ขนาดไฟล์ 58.64 MB ‘]

5. ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ 201-400 [‘ ขนาดไฟล์ 64.6 MB ‘]

6. ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ 401-533 [‘ ขนาดไฟล์ 41.94 MB ‘]

7. รองผู้อำนวยการ + ครู ชำนาญการพิเศษ [‘ ขนาดไฟล์ 12.16 MB ‘]

8. รองผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ [‘ ขนาดไฟล์ 12.78 MB ‘]

9. ว 569 + ประกาศ ณ 22 กันยายน 2559 [‘ ขนาดไฟล์ 766.05 KB ‘]

10. ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ [‘ ขนาดไฟล์ 7.36 MB ‘]

ขอบคุณที่มาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 27 ก.ย.2559

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button