ข่าวการศึกษา

‘สุเทพ’ปิ๊งไอเดียตั้งโครงการเตรียมอาชีวะ ดึง เด็กจบป.6 เรียนวิชาชีพที่วิทยาลัยอาชีวะ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการหารือและนำแผนงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มาวิเคราะห์เบื้องต้น ว่า โครงการใดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับนโยบาย 11 ด้าน ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยมีตัวชี้วัดที่สามารถตอบโจทย์ตามนโยบายทั้งของรัฐบาลและศธ.ได้ และหลังจากนี้ตนและผู้บริหารสอศ.จะลงพื้นที่ไปรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงความต้องการของสถานศึกษาเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จากนั้นจะมีการประชุมผู้บริหาร 5 ภาคในวันที่ 17-20 ตุลาคมนี้ เพื่อนำข้อมูลไปจัดประชุมภาพรวมร่วมกันทั้งประเทศอีกครั้งในวันที่ 26 ตุลาคมที่จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการประมวลสภาพปัญหาอุปสรรค และระดมแนวความคิดการดำเนินงานให้เข้าถึงสถานศึกษาและห้องเรียนอย่างแท้จริง

“สิ่งสำคัญนับจากนี้ สอศ. ต้องสามารถตอบโจทย์ทั้งของรัฐบาลและรัฐมนตรีให้ได้ เนื่องจากรัฐบาลและศธ.ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาอย่างมาก โดยมอบนโยบายด้านการอาชีวศึกษาว่าต้องเพิ่มทั้งในส่วนปริมาณและคุณภาพกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือเถ้าแก่น้อย และการแนะแนวทางการศึกษาที่จะเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน และการศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำโครงการ เตรียมอาชีวศึกษา โดยให้เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเรียนพื้นฐานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งจะมีทั้งการเรียนวิชาการและวิชาชีพ เพื่อที่ว่าพอจบชั้นม.3 แล้วเด็กจะได้รู้ตัวว่า จะเรียนสายสามัญหรือสายอาชีพ เพื่อรอรับการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย”เลขาธิการ กอศ.กล่าว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : มติชนออนไลน์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button