ข่าวการศึกษา

สพฐ. เตรียมสอบวัดความรู้ออนไลน์ครูวิทย์และคณิต ม.1-3 จำนวน 2 หมื่นคน

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 456/2559
ผลประชุมองค์กรหลัก 9/2559
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู สพฐ. ดังนี้คือ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แถลงผลในส่วนของ สพฐ. ว่าได้รายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบใน 3 เรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1) โครงการตรวจเลือดครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้น ม.1-3 จำนวน 2 หมื่นคน โดยสพฐ.และ สสวท. ได้กำหนดการสอบวัดความรู้ออนไลน์ครูผู้สอนทั้ง 2 วิชา ในวันที่ 22 เมษายน 2560 หากครูรายใดที่สอนทั้งสองวิชา จะให้เลือกทดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหากต้องการจะทดสอบทั้งสองวิชาก็ได้ หลังจากนั้นครูแต่ละรายจะได้รับทราบผลการทดสอบวัดความรู้ของตนเองโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แต่ในส่วนของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สามารถนำข้อมูลผลการทดสอบดังกล่าวไปวางแผน/เปรียบเทียบเพื่อยกระดับการศึกษาต่อไปได้ ทั้งนี้ สพฐ.ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับครูทั่วประเทศถึงประโยชน์ของการจัดทดสอบดังกล่าวแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาครูครั้งสำคัญของประเทศ โดย สพฐ. จะแจ้งไปยัง สช.และ กทม. เพื่อให้ครูในสังกัดดังกล่าวเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้พร้อมกันด้วย สำหรับครูที่ได้รับคะแนนทดสอบในระดับดีมาก สพฐ.และ สสวท.จะนำไปเป็นครูต้นแบบ ซึ่งจะมีผลถึงความก้าวหน้าในการประเมินเพื่อมี หรือเลื่อน หรือคงวิทยฐานะต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบจะจัดให้มีการซ่อมเสริมด้วยตนเองภายใน 1 ภาคเรียน เพื่อทดสอบซ้ำอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม 2560 แต่หากไม่ผ่านการทดสอบจริง ๆ อาจแนะนำให้ไปสอนในวิชาอื่น ๆ

2) การจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยจะมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น กิจกรรมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของนักเรียน 7 ล้านคน และครู สพฐ. 4 แสนกว่าคน พร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมการบวชสามเณรและศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ รวมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วย

3) โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ในสัปดาห์หน้าจะมีทีมงาน สพฐ. ลงไปพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อทำข่าวและจัดทำสกู๊ปเพื่อรายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรี โดย รมว.ศึกษาธิการ ขอให้รายงานถึงสภาพและปัญหาต่าง ๆ ของการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กด้วย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button