ข่าวการศึกษา

วธ.แจกหนังสือ”ในหลวงร.9″ 2 แสนเล่ม 14 พ.ย.นี้

วธ.แจกหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”-“๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” รวม 2 แสนเล่ม 14 พ.ย.นี้

            นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์หนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ รวมทั้งให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ซึ่งเป็นเข็มทิศนำทางให้ประชาชนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคง

           นายวีระ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ วธ.จัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเล่มที่ 1 ชื่อ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมได้ยากรวบรวมไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่ม ส่วนเล่มที่ 2 ชื่อ“๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์”เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ได้แบ่งเป็นหมวดต่างๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ฯ,รักษาวัฒนธรรมประเพณี,รู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง,คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เป็นต้น รวมถึงเชิญ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

            นายวีระ กล่าวอีกว่า วธ.จะเผยแพร่และแจกหนังสือทั้ง 2 เล่ม ให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.นี้ เวลา 13.30 น. บริเวณหน้านิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อย่างไรก็ตามทั้ง 2 เล่ม จัดพิมพ์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทและ พระราชดำรัสไปใช้ในชีวิตประจำวัน

            นายวีระ กล่าวอีกด้วยว่า เบื้องต้นได้จัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่ม เพื่อแจกประชาชน จำนวน อย่างละ 1 แสนเล่ม รวม 2 แสนเล่ม และจะมีการจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก เนื่องจากขณะนี้ได้มีธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์หนังสือเพิ่มเติมแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากมีหน่วยงานใดที่สนใจสนับสนุนหรือต้องการนำหนังสือทั้ง 2 เล่มไปจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่และแจกจ่าย สามารถติดต่อวธ.ได้ ที่สำคัญหลังจากนี้ วธ.จะจัดทำหนังสือทั้ง 2 เล่มเป็นอีบุ๊ค เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย

ที่มา : คมชัดลึก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button