ข่าวการศึกษา

ศธ.ยึดแนวทางในหลวงร.9 แก้ปัญหาการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 39 (39th SEAMEO High Official Meeting) โดยมีผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิก 11 ประเทศ เข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมได้ยืนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนเริ่มประชุม จากนั้นพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวเปิดประชุม ว่า ขอบคุณที่ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของประชาชนชาวไทย ในด้านที่เกี่ยวกับการศึกษาของไทยและอาเซียน ไม่ใช่แค่พระองค์ที่ทรงงานดังกล่าว รวมถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชโอรส พระราชธิดาของพระองค์ก็ทรงลงไปดูแลเด็กไทยตามชายขอบ ชายแดน

รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวต่อว่า แนวทางที่ในหลวง ร.9 ทรงพระราชทานในการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องรวมถึงการศึกษา เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบการเมืองซึ่งรัฐบาลและศธ.ได้น้อมนำแนวทางของพระองค์มาปฏิบัติอย่างจริงจัง พระองค์ทรงสอนไม่ให้เราเห็นแก่ตัว สอนให้นึกถึงเพื่อนในอาเซียนด้วย ซึ่งสิ่งที่ซีมีโอดำเนินการอยู่ก็เป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาการศึกษาในภูมิภาคและกลุ่มสมาชิกสมทบ เพื่ออนาคตของเด็ก ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยกล่าวว่าเราจะเดินไปด้วยกันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่ง ศธ. ก็มีคำพูดว่าจะไม่ทิ้งเด็กสักคนเดียวไว้ข้างหลัง และตนคิดว่าประเทศสมาชิกซีมีโอก็จะไม่ทิ้งเด็กของท่านไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวเช่นกัน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

“ประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งโครงการอันเนื่องพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการนั้น ในจำนวนนี้มี 400 โครงการที่เป็นโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา สวัสดิภาพ และสวัสดิการของประชาชนชาวไทย ซึ่งรัฐบาลได้ยึดถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้แก่ประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าจะนำพาประเทศไทยบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (2030 Agenda for SDG)” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

ที่มา  :  มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button