ข่าวการศึกษา

นำร่องแก้หนี้!! สกสค.นำร่องแก้หนี้ครูวิกฤตล็อตแรก ผ่อนชำระผ่านสหกรณ์ครู ดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% ต่อปี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาหนี้สินต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากทุกจังหวัดร่วมรับฟังนโยบาย ประมาณ 260 คน ว่า จากการสำรวจข้อมูลพบว่า มีผู้ที่มีหนี้สินขั้นวิกฤตประมาณ 30,000 คน มีหนี้เฉลี่ยคนละ 2-3 ล้านบาท ซึ่งการแก้ไขปัญหา สกสค.จะเริ่มนำร่องแก้ไขปัญหาให้ครู ทั้งที่ยังประจำการอยู่ และออกจากราชการไปแล้ว โดยคัดเลือกผู้ที่เป็นหนี้วิกฤตจังหวัดละ 10 คน รวม 770 คน ในกลุ่มที่เป็นหนี้วิกฤตสูงถูกยื่นฟ้อง กำลังจะล้มละลายก่อน โดยให้รวมหนี้สินที่ครูมีทั้งหมดเป็นก้อนเดียว สกสค.จะส่งเงินชำระหนี้ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยครูต้องมาทำสัญญากู้เงิน และผ่อนชำระที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่ก่อหนี้เพิ่ม ถูกขึ้นเครดิตบูโรกับ สกสค.ผู้บังคับบัญชาต้องเซ็นอนุมัติการกู้ และต้องไม่ให้ครูที่ร่วมโครงการไปกู้ที่ไหนอีก โดย สกสค.มีทุนเริ่มต้นในการดำเนินโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท และจากการเจรจากับสถาบันการเงิน 3-4 แห่งยินดีเข้าร่วมโครงการ

ที่มา : มติชน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button