สื่อการสอน

ดาวน์โหลด!!!! แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกอบด้วย…

เล่มที่ 1 : เรื่อง ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
เล่มที่ 2 : เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
เล่มที่ 3 : เรื่อง ทบทวนการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000
เล่มที่ 4 : เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
เล่มที่ 5 : เรื่อง ทบทวนการคูณและการหาร
เล่มที่ 6 : เรื่อง การคูณ
เล่มที่ 7 : เรื่อง การหาร
เล่มที่ 8 : เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
คู่มือการใช้ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เฉลยคำตอบ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลด

แหล่งข้อมูล
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559 จาก http://academic.obec.go.th/web/node/365

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button