ข่าวการศึกษา

ศธ.ปฏิรูประบบตรวจ-ประเมินศึกษา

“ธีระเกียรติ”เรียกคณะกก.ติดตามผลประชุมครั้งแรกในรอบ10ปีหลังก่อกำเนิดบอร์ด

“ศธ.” ปฏิรูประบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาต่างๆ เรียกคณะกรรมการที่ดูแลประชุมเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว สั่งเจาะลึกผลการประเมิน ทั้งในแง่กระบวนการ ความถูกต้อง โปร่งใส หวังได้ภาพสะท้อนปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริง พร้อมระดมสมองผู้เกี่ยวข้องออกเกณฑ์ประเมินใหม่ให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน และปรับระบบให้สอดคล้องการทำงานของ กศจ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าที่ประชุมได้หารือเพื่อปฏิรูปวิธีการตรวจ การดำเนินงานการจัดการศึกษาของราชการ โดยใช้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. โดยคณะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด 19 คน มี รมว.ศธ.เป็นประธาน ทำหน้าที่ติดตามวิธีการตรวจที่ใช้ในการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาที่ผู้ตรวจราชการนำเสนอมาถูกต้องหรือไม่ ติดตามและได้ผลลัพธ์ทางการศึกษาจริงหรือไม่ เช่น วิธีตรวจเรื่องการบริหารจัดการเงิน ว่าใช้เงินอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งจากนี้ทุกองค์กรหลักของ ศธ.จะต้องนำวิธีการ ขั้นตอนที่จะใช้ตรวจราชการ เสนอให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณา รวมถึงให้คำแนะนำและความเห็นทั้งวิธีการติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษา และติดตามการดำเนินการตามนโยบาย นอกจากนี้จะต้องมีการแก้ระเบียบของคณะกรรมการ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารจัดการในปัจจุบันที่มีศึกษาธิการภาค และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กจศ.) ด้วย

“การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีการตั้งคณะกรรมการดังกล่าว สาเหตุที่ต้องมีการปฏิรูป เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ตรวจราชการจะทำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา แต่ไม่มีการตรวจสอบว่าขั้นตอน กระบวนการถูกต้อง โปร่งใสหรือไม่ และเมื่อตรวจแล้วก็จะรายงานผลมายัง ศธ.เพียงว่าตรวจเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบายเท่านั้น ซึ่งไม่มีประโยชน์ ต่อจากนี้จะต้องตรวจแบบเจาะลึกลงในรายละเอียด และแน่นอนว่าไม่ใช่เพียง ศธ.เท่านั้นที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เร็วๆ นี้ผมจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการศึกษา ทั้งการประเมินภายในและภายนอก เพื่อหารือถึงการออกเกณฑ์การประเมินให้ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ว่าตรวจเหมือนกัน แต่จะตรวจตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะไม่ซ้ำซ้อนและไปในทิศทางเดียวกัน” รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่งและมาจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้ การตรวจจะเน้น 2 เรื่องคือ ตรวจเรื่องการปฏิบัติราชการ และตรวจเรื่องการบริหารงบประมาณ ซึ่งจะดูทั้งเรื่องโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ใช้กับการตรวจการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าลักษณะการทำงานควรแบ่งเป็น 2 ระยะในรอบ 1 ปี คือ เริ่มจากการตรวจทั่วไป และตรวจตามตัวชี้วัด โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนว่า ระดับกระทรวงควรทำอะไร หน่วยงานต้นสังกัดทำอะไร และระดับภาคต้องทำอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทั้งหมดจะไม่สร้างภาระให้แก่โรงเรียน เนื่องจากไม่ใช่การทำอะไรใหม่ เป็นเพียงการลงไปติดตามสิ่งที่โรงเรียนกำลังทำอยู่เท่านั้น และที่ประชุมยังเสนอให้มีการใช้ข้อมูลกลางเพื่อลดความซ้ำซ้อนเรื่องการเก็บข้อมูลต่างๆ ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. มีมาตั้งแต่ปี 2549 แต่ในแง่การทำงาน ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพจัดการศึกษา ยังไม่มีบทบาทที่เด่นชัด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการมีวาระ 3 ปี และตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ระบุว่า เพิ่งมีการเรียกประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ก.พ.60 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมา.

ที่มา : ไทยโพสต์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button