ข่าวการศึกษา

สพฐ. เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต

สพฐ. ได้ออกประกาศเรื่อง  ประกาศ สพฐ. นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยมีเนื้อหาใจความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใต้ระบอบการบริหารบ้านเมืองที่ดี 6 ด้าน ซึ่งได้แก่
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. ด้านคุณธรรมวัฒนธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน

ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในประกาศตามลิ้งค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ : คลิก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button