ข่าวการศึกษา

‘หมอธี’สั่งปรับโครงสร้างตำแหน่งผอ.เขตพื้นที่ฯ เข้าอำนวยการบริหารสูงไม่ต้องทำวิทยฐานะ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะเปลี่ยนเส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท.จากเดิมที่จัดอยู่ประเภทบริหารการศึกษา มาเป็นประเภทอำนวยการสูง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตรงที่เป็นตำแหน่งโครงสร้าง ไม่ต้องทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ได้ตามมาตรฐานตำแหน่งที่กฎหมายกำหนด โดยขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ เนื่องจากผู้อำนวยการ สพท.เป็นนักบริหารก็ควรได้รับการตอบแทนแบบนักบริหาร ในขณะครูเป็นงานวิชาชีพก็ควรได้รับการตอบแทนแบบวิชาชีพ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 โดยกำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท คือ ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยในส่วนของตำแหน่งประเภทอำนวยการ จะมี 2 ระดับ คือระดับต้นและระดับสูง ซึ่งการเข้าสู่ตำแหน่งอำนวยการสูง ทาง ก.ค.ศ.จะต้องไปวิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง ว่า มีตำแหน่งใดบ้างที่มีปริมาณงาน และคุณภาพงาน ที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ก.ค.ศ.พิจารณาและประกาศหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งต่อไป อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นมีตำแหน่งที่เข้าข่ายประเภทอำนวยการ คือ ผู้อำนวยการ สพท. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด ส่วนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษานั้นได้มีการจัดเป็นประเภทตำแหน่งอำนวยการ ในกฎกระทรวงนี้อยู่แล้ว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

“ปัจจุบันผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ อยู่ในตำแหน่งประเภทบริหารการศึกษา เป็นตำแหน่งที่ต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ โดยการได้มาซึ่งวิทยฐานะจะต้องทำผลงานทางวิชาการ แต่หากเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่ต้องทำผลงานทางวิชาการ โดยตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท/เดือน ส่วนตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 10,000 บาท/เดือน” ปลัด ศธ.กล่าว

ที่มา : มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button