สื่อการสอน

ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET 2559

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย

โหลดรวดเดียวทุกชั้นทุกวิชา : โหลด O-NET 2559 พร้อมเฉลย

 

 • ที่มา : สทศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button