การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 แล้ว

ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 แล้ว
ตอนนี้ สทศ. ไดประกาศผลสอบโอเน็ตครบทุกชั้นเรียนแล้วโดยสามารถเข้าไปดูผลสอบโอเน็ตได้ตามรายการต่อไปนี้
1. สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล ป.6 ม.3 ม.6
2. ศูนย์สอบ เขตพื้นที่ สำนักการศึกษา โรงเรียน
3. ระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต
4. สอบถามคะแนน O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่
5. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
6. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
7. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

เฉลยข้อสอบโอเน็ต 2559 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button