ข่าวการศึกษาข่าวสอบบรรจุครู

61 วิชาเอกที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 1/2560

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่าง 6,437 อัตรา ดังนี้

ลำดับที่กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกตำแหน่งว่าง
1คณิตศาสตร์748
2ภาษาไทย1,210
3ภาษาอังกฤษ813
4ภาษาฝรั่งเศส14
5ภาษาเยอรมัน2
6ภาษาสเปน1
7ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน195
8ภาษาญี่ปุ่น72
9ภาษาเกาหลี13
10ภาษาเวียดนาม8
11ภาษาพม่า4
12ภาษาเขมร1
13ภาษามลายู1
14วิทยาศาสตร์97
15วิทยาศาสตร์ทั่วไป141
16ฟิสิกส์110
17เคมี45
18ชีววิทยา46
19สังคมศึกษา379
20พุทธศาสนา2
21ภูมิศาสตร์1
22ประวัติศาสตร์1
23สุขศึกษา70
24พลศึกษา221
25พยาบาลศาสตร์1
26ดนตรี26
27ดนตรีศึกษา31
28ดนตรีไทย77
29ดนตรีสากล117
30ดนตรีพื้นเมือง1
31ดุริยางคศิลป์/ดุริยางค์11
32ศิลปะ11
33ศิลปศึกษา127
34จิตรกรรม1
35ทัศนศิลป์41
36นาฏศิลป์185
37นาฏศิลป์ (โขน)1
38คอมพิวเตอร์56
39อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์69
40อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)5
41อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)1
42อุตสาหกรรมไฟฟ้า2
43เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์62
44คหกรรม/คหกรรมศาสตร์75
45คหกรรมศาสตร์ (อาหาร)5
46ประถมศึกษา338
47ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา670
48จิตวิทยาและการแนะแนว142
49วัดผลและประเมินผลการศึกษา24
50เทคโนโลยีทางการศึกษา6
51บรรณารักษ์95
52โสตทัศนศึกษา6
53การเงิน/บัญชี28
54เศรษฐศาสตร์1
55บริหารธุรกิจ3
56ธุรกิจ/ธุรกิจศึกษา2
57หลักสูตรและการสอน1
58การศึกษาพิเศษ4
59กายภาพบำบัด10
60กิจกรรมบำบัด6
61จิตวิทยาคลินิก1
 รวม6,437

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มติ ก.ค.ศ. เรื่องการสอบครูผู้ช่วย60 กรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ก.ค.ศ.ถอย เหลือ 25 จาก 61 สาขาไม่มีตั๋วครูสอบครูผู้ช่วยได้
แชร์เลย ข้อมูลตำแหน่งว่างแต่ละ กศจ. ดูก่อนตัดสินใจไปสมัครสอบครูผู้ช่วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button