ข่าวการศึกษา

ปลัด ศธ. ประชุมหารือสอบครูผู้ช่วย

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎ ตัวแทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ตัวแทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ใช้ครูคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรณีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติเปิดให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มาสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไป สังกัดสพฐ. ประจำปี 2560

ปลัด ศธ. ประชุมหารือสอบครูผู้ช่วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มีการหารือประเด็นคนที่จะมาทำหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอนทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการได้มาซึ่งใบอนุญาตฯตามกระบวนการของสำนักงานคุรุสภาให้มีความเข้มข้นขึ้น และต้องเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนสายครูได้เข้ามาเป็นครูได้ด้วย โดยเฉพาะสายอาชีพและสาขาที่คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ไม่ได้เปิดสอน และต้องทดสอบระหว่างเรียนเพื่อเป็นการการันตีมาตรฐานวิชาชีพ ส่วนหลักสูตรครู 5 ปี ที่เรียนอยู่ตอนนี้ก็ต้องทำให้เข้มข้นแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ของครูอย่างชัดเจน เนื่องจากเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบประกอบวิชาชีพทันทีและได้รับเงินเดือนสูงกว่าการจบครูหลักสูตร 4 ปี จำนวน 750 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้มีหลักสูตร 4 บวก 1 คือเรียนหลักสูตร 4 ปีได้ปริญญาตรีแล้วมาเรียนครูอีก 1 ปี แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมาก ๆ ขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้เริ่มเรียนแล้ว

“ในการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ สพฐ.ประกาศรับสมัคร 61 สาขา วิชา แต่บางสาขาชื่อไม่ตรงกับเปิดสอน จึงต้องดำเนินการเร่งด่วน ในเบื้องต้นสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะตรวจสอบหลักสูตรที่มีอยู่ทั้งหมดว่ามีชื่อไหนที่ไม่ตรงและใกล้เคียงกันบ้าง เพื่อพิจารณาว่าหลักสูตรไหนใช่หรือไม่ใช่ เพื่อส่งข้อมูลไปยัง สพฐ.ภายใน 2 วัน และหากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พบว่านักศึกษามีชื่อสาขาวิชาเอกไม่ตรงก็ขอให้ส่งชื่อและแจ้งมาที่ส่วนกลางเพื่อจะได้ช่วยวิเคราะห์ต่อไปด้วย” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ข่าวโดย : อิชยา/สรุป   ธเนศ/ภาพ   กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
ลิ้งค์ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48071&Key=news_boontee

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button