ข่าวการศึกษา

ผุด2หลักสูตรรับม.6-ปวช.เรียนต่อ ปวส.

กระทรวงศึกษาธิการ – สอศ.ยกร่างหลักสูตร ปวส.ใหม่ ในปีการศึกษาหน้า ระบุหลักสูตร ปวส. จะมีทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กจบ ม.6 และหลักสูตรสำหรับเด็กที่จบปวช.มาเรียน เสริมแผนเพิ่มผู้เรียนระดับ ปวส.เพื่อรองรับความต้องการช่างฝีมือแรงงานของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.-ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2558 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแผนเพิ่มจำนวนผู้เรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการช่างฝีมือแรงงานของภาคอุตสาหกรรม โดยกำลังเตรียมยกร่างหลักสูตร ปวส. ใหม่ เพื่อรองรับเด็กที่จบจากชั้น ม.6 จะได้ไม่ต้องเรียนเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติมจากผู้เรียนที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีก19 หน่วยกิตเหมือนปัจจุบัน ซึ่งตรงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กจบ ม.6 ไม่เลือกที่จะมาเรียนต่อ ปวส. ดังนั้นในปีการศึกษาหน้าหลักสูตร ปวส. จะมีทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กจบ ม.6 และหลักสูตรสำหรับเด็กที่จบปวช.มา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เด็กที่ผ่านการเรียนระดับปวช.มาจะได้เรียนวิชาชีพเยอะ แต่เรียนวิชาสามัญน้อย ขณะที่เด็กจบจากชั้น ม.6จะได้เรียนวิชาสามัญเยอะ แต่เรียนวิชาชีพน้อย ดังนั้นหลักสูตรปวส.ใหม่ จะเติมเต็มความรู้ในส่วนที่เด็กทั้ง 2 กลุ่มยังขาดอยู่ และเด็กจะใช้เวลาเรียนเท่ากัน ส่วนจะจัดสอนแบบแยกหรือรวมเด็กทั้ง 2 กลุ่มนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาว่าจะจัดแบบใด ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับยอดผู้เรียน ปวส.ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ปัจจุบัน มีประมาณ 1.5 แสนคน โดยเป็นเด็กที่จบจากชั้น ม.6ประมาณ 20% ส่วนที่เหลือเป็นเด็กที่จบ ปวช. ขณะที่มีผู้จบชั้น ม.6 ทั่วประเทศประมาณ 3.2 แสนคน ในจำนวนนี้เลือกเรียนต่อปริญญาตรีมากถึง 1.7 แสนคน และมีผู้ที่ตัดสินใจออกมาทำงานอีกจำนวนหนึ่ง

“ผมเชื่อว่าเมื่อมีหลักสูตรปวส.ที่รองรับเด็กทุกกลุ่มได้ ก็จะดึงดูดให้เด็กหันมาเรียนต่อปวส.มากขึ้น รวมถึงกลุ่มที่ตัดสินใจออกไปทำงานได้กลับมาเรียนเพิ่มวุฒิการศึกษาด้วย”ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวในที่สุด

Source
nationtv.tv

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button