ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สพฐ. ได้เผยแพร่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 2327 ลว. 27 เม.ย. 60 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 2 ซึ่งมีเนื้อรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา
ไฟล์ : หนังสือแนบ

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button