ข่าวสอบบรรจุครู

อบจ.ปทุมธานี รับสมัครผู้ช่วยครู 15 ตำแหน่งเงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งสายงานการสอน และสนับสนุนการสอน ที่ว่างอยู่ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส ฉะนั้น อาศัยความตามในข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 15 อัตรา ดังต่อไปนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1) ตำแหน่งผู้ช่วยครูจำนวน 15 อัตรา
– วิชาเอกเคมี จำนวน 3 อัตรา
– วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกพลศึกษา จำนวน1 อัตรา
– วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกคหกรรม (งานดอกไม้-ใบตอง) จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา
– วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและ เลือกสรรฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๔) ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการรายละเอียด การรับสมัครดูได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี www.pathumpao.go.th

ลิ้งค์ประกาศ : ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button