ข่าวสอบบรรจุครู

[เอกสาร] ตรวจสอบรายชื่อคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อปท. ได้

เนื่องจากมีหลายท่านสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องวุฒิการศึกษา ดังนั้นเพื่อทำความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ผมจึงขอนำเสนอรายชื่อคุณวุฒิที่จะสามารถนำมาสมัครสอบในตำแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” ได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ได้กำหนดคุณวุฒิปริญญาไว้ดังนี้

คุณวุฒิที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งนี้
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

ผู้ที่จะสมัครสอบในตำแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” ได้ คือ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางศึกษา ถ้าชื่อสาขาปริญญาเป็นทางการศึกษาก็สมัครได้ชัวร์
2. หรือ … ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เช่นเดียวกันตรงตัวอยู่แล้วคงไม่ต้องอธิบายเพิ่ม
3. หรือ … คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ อันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้จบปริญญาสาขาทางศึกษามา ก็สมัครสอบได้ ถ้า! ปริญญานั้น ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้

จากสามข้อข้างต้น ถ้าผู้สนใจ เข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งก็สมัครสอบได้ครับ
และจะสังเกตได้ว่า “ไม่ได้กำหนดไว้ว่า ต้องมีใบป.วิชาชีพครู”

จากนี้ ขออธิบายให้เข้าใจอีกนิด ในส่วนของข้อ 3 ที่ว่า “คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้” คือ คุณวุฒิที่ ก.ค. รับรองสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู อย่าเพิ่ง งง  ช้าๆ ตามนี้ครับ

สำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณวุฒิที่ต้องมี (นอกเหนือจากผู้ที่มีวุฒิทางศึกษาแล้ว) คือ

– ต้องเป็นวุฒิที่ ก.ท. (คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล) รับรองให้บรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล
– วุฒิที่ ก.ท. รับรอง ก็คือ วุฒิที่ ก.ค. (คณะกรรมการข้าราชการครู) รับรองสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

[เอกสาร] ตรวจสอบรายชื่อคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อปท. ได้

ต่อมาก็จะแนะนำรายชื่อวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
ท่านสามารถเปิดอ่าน – ตรวจสอบรายชื่อสาขาปริญญาของท่านเองได้ตามไฟล์แนบนี้
ค่อยๆ อ่าน ค่อยๆดู … เอกสารหนึ่งร้อยกว่าหน้า
ถ้าเจอแล้ว ยืนยันว่า ท่านสมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้ 1 ล้าน %

vv vv vv
ตรวจสอบรายชื่อวุฒิที่สมัครสอบนักวิชาการศึกษาได้ … ที่นี่
ไฟล์ที่ 1   คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน
ไฟล์ที่ 2   คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน
ไฟล์ที่ 3   คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน
^^ ^^ ^^
หรือจะเข้าตรวจสอบด้วยระบบจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ก็ได้เช่นกัน
ตามนี้
http://qualification.otepc.go.th/menu.php

*** จึงไม่แปลกที่ผู้ที่มีวุฒิบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ ก็สามารถสมัครสอบในตำแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” ได้ ก็เพราะวุฒิเหล่านี้ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นวุฒิสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู ***

สรุปส่งท้าย คือ
1. ถ้าตรวจสอบรายชื่อปริญญาข้างต้นแล้ว พบรายชื่อปริญญาที่ท่านมี ก็แสดงว่าสมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้
2. ผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา “ไม่ต้องมีใบป.วิชาชีพครู”

* ถ้าวันไปสมัครสอบ แล้วเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครสอบ งงๆ สงสัย
ก็พิมพ์เอกสารรายชื่อวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองไปให้เจ้าหน้าที่อ่านด้วยครับ

ส.เสือ รายงาน
ปรับปรุงข้อมูลใหม่ : 25 สิงหาคม 2559

* สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณที่มาของบทความ : thailocalmeet.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button