ข่าวการศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง ในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(ปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

วีดิทัศน์พัฒนาศักยภาพตนไทยสู่ไทยแลนด์4.0 คลิกที่นี่

Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1 กรอบบูรณาการเด็กปฐมวัย.pdf
2 กรอบบูรณาการผู้สูงอายุ.pdf
3 การบูรณาการความร่วมมือเด็กปฐมวัย.pdf
4 การบูรณาการบูรณาการผู้สูงอายุ.pdf
5 แนวทางการดำเนินงาน-2560-เด็กปฐมวัยฯ.pdf
6 MOU 4กระทรวง.pdf
7 เอกสารประกอบพิธีลงนามMOU 30มีค60.pdf
Screen Shot 2560-03-27 at 2.52.28 PM.png
Screen Shot 2560-03-27 at 2.52.33 PM.png
Screen Shot 2560-03-27 at 2.52.45 PM.png
Screen Shot 2560-03-27 at 7.33.18 PM.png
Screen Shot 2560-03-27 at 7.33.33 PM.png

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button