ข่าวการศึกษา

การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สพฐ. และ สสวท. ได้จัดอบรม การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โดยมีทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนเป้าหมายทั่วประเทศ 2000 กว่าโรงเรียน แต่ยังมีอีกหลายโรงเรียนยังไม่ได้รับชมรับฟัง รักครู.com จึงนำวีดีโอคลิป ที่ Obec TV ได้เผยแพร่ไว้ที่ channel ของ สพฐ. เอง มาเผยแพร่ให้คุณครูที่สนใจได้รับชม โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมด 6 คลิป เชิญรับชมได้ตามคลิปที่นำมาด้านล่างครับ

  • เป็นแบบ Play list ซึ่งจะมีตัวเลือกแต่ละคลิปที่ ขีดสามขีดสีขาว ด้านซ้ายมือบน นะครับ

Back to top button