ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

แนวทางการจ้างนักการภารโรง ยกเลิกข้อความ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 เป็น ให้จบการศึกษาภาคบังคับ

แนวทางการจ้างนักการภารโรง ยกเลิกข้อความ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 เป็น ให้จบการศึกษาภาคบังคับ

วันนี้ หนังสือ สพฐ. เรื่องแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง  ประจำปีงบประมาณ 2567  (กรณีจัดสรรอัตราเพิ่มเติม)
ได้ยกเลิก ข้อความตาม ข้อ 1.9 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ มศ.3)
เป็น จบการศึกษาภาคบังคับและเป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา  นอกนั้นคงเดิม
เป็นไปตามหนังสือ สพฐ. แจ้งบัญชีจัดสรรนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้

แนวทางการจ้างนักการภารโรง ยกเลิกข้อความ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 เป็น ให้จบการศึกษาภาคบังคับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวทางการจ้างนักการภารโรง ยกเลิกข้อความ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 เป็น ให้จบการศึกษาภาคบังคับ

แนวทางการจ้างนักการภารโรง ยกเลิกข้อความ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 เป็น ให้จบการศึกษาภาคบังคับ

แนวทางการจ้างนักการภารโรง ยกเลิกข้อความ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 เป็น ให้จบการศึกษาภาคบังคับ

รายละเอียด : แนวทางการจ้างนักการภารโรง 2567 (แก้ไขเรื่องวุฒิ ม.3)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button