ข่าวการศึกษา

สพฐ. แจ้งบัญชีจัดสรรนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สพฐ. แจ้งบัญชีจัดสรรนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การจัดสรรภารโรง (เพิ่มเติม) – สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009_ว 2416 ลว. 10เม.ย.67

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีสรุปจำนวนจัดสรร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรตำแหน่งเลขที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 (แนวการจัดสรร+แนวการจ้าง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (5.1 – 5.2) แบบรายงานฯ (รูปแบบไฟล์  MS Excel สพฐ. จะอำนวยความสะดวกให้ สพท. โดยจะจัดส่งให้ทาง SmartOBEC โดยเร็ว)

ที่มา : https://personnel.obec.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม.อนุมัติงบประมาณจ้าง นักการภารโรง 13,751 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท 5 เดือน ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button