ข่าวการศึกษา

กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบและดูเป็นแนวทาง ซึ่งตามนโยบายที่ข่าวต่างๆได้เผยแพร่ กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้โรงเรียน 30,000 กว่าโรงเรียนในประเทศเป็นโรงเรียนที่มีแนวทาง ตาม กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  เหมือนกัน นี่เป็นภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไปทำป้ายไวนิล หรือพิมพ์เป็นโปสเตอร์ติดไว้ในโรงเรียนได้ ตามภาพครับ

กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

Download ภาพขนาดใหญ่ที่นี่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button