ข่าวการศึกษา

มาแล้ว Test Blueprint พิมพ์เขียวข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เว็บไซต์ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลพิมพ์เขียวข้อสอบ O-NET หรือ Test Blueprint แล้วตอนนี้ โดยคุณครูที่ทำการสอนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ตามลิ้ง นี้
Test Blueprint Onet P6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา
โดยปีนี้ ทั้ง ป.6 และ ม.3 จะสอบเพียงแค่ 4 วิชา โดยไม่มีวิชาสังคมศึกษา จะมีเฉพาะในชั้น ม.6 เท่านั้น แสดงว่า ม.6 จะสอบ 5 วิชา 

มาแล้ว Test Blueprint พิมพ์เขียวข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาแล้ว Test Blue Print พิมพ์เขียวข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาแล้ว Test Blue Print พิมพ์เขียวข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button