ข่าวการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560

เอกสารบัญชีรายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุ คลิกที่นี่

และ Download เอกสารต่างๆที่ไฟล์แนบด้านล่าง
 แบบฟอร์มแจ้งแก้ไข.xlsx
 การตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ.docx

 

Back to top button