ข่าวการศึกษา

ตุลานี้ เลื่อนเงินเดือนแบบขั้นไปก่อน

จากที่มีข่าวเรื่องการเลื่อเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบ เปอร์เซ็นต์และบอกว่าจะเริ่มใช้ในคราวตุลาคม 2560 นี้ แต่เมื่อครั้งประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10 /2560 มติ ก.ค.ศ. ได้เห็นชอบ (ร่าง) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. (ร่าง) ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ ของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งเป็นการ เลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และอนุมัติให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมไปพลางก่อน ซึ่งก็จะให้ตุลานี้ เรายังได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นแบบขั้นไปก่อน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : ผลการประชุม ก.ค.ศ. 10/2560

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button