ข่าวการศึกษา

ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 24/2560

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 329/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก 27 มิถุนายน 2560

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินงานตามดำริของ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ใน 2 ประเด็น ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

มรภ.ควรผลิตครูดี-เป็นพี่เลี้ยงให้ท้องถิ่น

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ย้ำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั่วประเทศ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อให้สามารถผลิตครูที่ดีออกมาให้ได้ พร้อม ๆ กับดูแลและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา ความจำเป็น และความต้องการของชุมชน ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ สกอ.ได้เตรียมจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา มรภ.ทั้ง 38 แห่ง จำนวนกว่า 200 ล้านบาท และในเร็ว ๆ นี้ รมว.ศึกษาธิการ จะประชุมหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เร่งผลิตรายการลูกเสือเผยแพร่ผ่านดาวเทียม

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เตรียมที่จะจัดหาช่องทางนำเสนอ และเผยแพร่รายการเกี่ยวกับลูกเสือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการผลิตรายการที่เน้นเนื้อหาใน 3 ส่วน คือ หลักสูตรและองค์ความรู้ของลูกเสือ กิจกรรมฝึกปฏิบัติของลูกเสือ และข่าวสารเกี่ยวกับลูกเสือ

ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ ได้มอบให้สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อผลิตรายการเผยแพร่ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารองค์ความรู้และข่าวสารของลูกเสือเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศต่อไป

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button