ข่าวการศึกษา

แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนพัฒนาครู 10,000 บาท

แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ
โดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส

เอกสารแนบ
หนังสือนำ
คู่มือการใช้งาน
เอกสารโครงการจัดทำระบบฯ
คู่มือการใช้งานแอดมิน
คู่มือการใช้งานฝ่ายคลัง
คู่มือการใช้งานฝ่ายบุคคล 
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button