ข่าวการศึกษา

จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/60 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%) เพิ่มเติม
1.หนังสือแจ้งจัดสรร และรายละเอียดบัญชีจัดสรร
2. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกิน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button