ข่าวการศึกษา

ที่ ศธ 04006/ว4293 จัดสรรงบค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน  ที่ ศธ 04006/ว4293 และบัญชีจัดสรร

ที่ ศธ 04006/ว4293 จัดสรรงบค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button